Stab

Stabsfunksjonar
Ansvarsområde Kontaktperson Telefon
Kommunalsjef stabsfunksjonar Geir Svendsen 918 49 773
Arkiv og ekspedisjon Camilla Norum Røyrvik 971 46 745
IKT Jostein Mikkelsen Ese 936 30 040
Næring Odd Rune Turvoll 992 31 313
Personal Gudveig Tryti 482 55 174
Økonomi Birte Tuxen Bø 936 45 138

 

 

Tips ein ven  Skriv ut