Statens Vegvesen

Statens vegvesen legg ut reguleringsplan og reguleringsendring til offentleg ettersyn

Ettersynet gjed reguleringsplan veg Bødalen - Tistel  og reguleringsendring for massedepot på Kålsete.

Tips ein ven  Skriv ut