Møblar

Stopp i mottak og sal av brukte møblar

Vik kommune har drive ein bruktbutikkordning som av ulike grunnar blir stoppa med umiddelbar verknad.

Det vil såleis pr. no, frå 20.10.18., ikkje vere mogeleg å levere brukte møblar til ASVO!

Det vil bli arbeidd for at ordninga skal kome i gang att så snart som mogeleg.

 

Tips ein ven  Skriv ut