Vik

Strategisk Næringsplan for Vik

Strategisk Næringsplan vart vedteken i kommunestyret 27.02.2014. Ein papirversjon av Strategisk Næringsplan er sendt ut til politikarane, til dei som gav innspel i høyringsrunden samt til verksemder i kommunen.

Strategisk Næringsplan har eit vedlegg kalla Strategisk Utviklingsanalyse. Vedlegget gir faktagrunnlaget for vala ein har gjort i Strategisk Næringsplan og kan lastast ned separat her.

Me oppfordrar alle til å laste ned dokumenta og til å gjere seg kjent med mogelegheitene og utfordringane me i fellesskap har for å nå målet om 2800 innbyggarar innan utgangen av 2024!

Tips ein ven  Skriv ut