Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
Vik

Strategisk Næringsplan for Vik

Strategisk Næringsplan vart vedteken i kommunestyret 27.02.2014. Ein papirversjon av Strategisk Næringsplan er sendt ut til politikarane, til dei som gav innspel i høyringsrunden samt til verksemder i kommunen.

Strategisk Næringsplan har eit vedlegg kalla Strategisk Utviklingsanalyse. Vedlegget gir faktagrunnlaget for vala ein har gjort i Strategisk Næringsplan og kan lastast ned separat her.

Me oppfordrar alle til å laste ned dokumenta og til å gjere seg kjent med mogelegheitene og utfordringane me i fellesskap har for å nå målet om 2800 innbyggarar innan utgangen av 2024!

Tips ein ven  Skriv ut