Du er her: Heim Helse Tannhelseteneste

Tannhelseteneste

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta.

I Vik finn du klinikken i Helsetunet tlf. 57 69 52 00.

Ofte stilte spørsmål:

Kven får fri tannbehandling i den offentlege tannhelsetenesta?

Tannhelsetenesta gir fri tannbehandling til barn og unge til og med det året dei fyller 18 år, til psykisk utviklingshemma og til eldre, langtidssjuke og utføre i institusjon og heimesjukepleie. Ungdom 19-20 år betalar 25% av behandlingskostnadane.

 
Kan eg som vaksen person få behandling hjå tannhelsetenesta?
 
Klinikkane tek imot vaksne, betalande pasientar i den utstrekning det er kapasitet til det.
 
 

 

 
Tips ein ven  Skriv ut

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon