Tekniske tenester

Tekniske tenester
Ansvarsområde Kontaktperson Telefon
Kommunalsjef  Ole Petter Ramberg 993 12 372
Tenesteleiar kommunale bygg Knut Iversen 915 62 664
Tenesteleiar reinhald May Britt Lunde 481 40 372
Tenesteleiar veg, vatn og avløp (VAR) Geir Ove Bøthun 950 98 610
Prosjektleiar Nils Gunnar Finne 915 13 117
Sogn brann og redning (brann og redning) Kontaktinformasjon tilsette 57 62 96 00
Simas (renovasjon) Kontaktinformasjon tilsette 57 65 70 70

 

Tips ein ven  Skriv ut