Nyttige nettsider

Nyttige nettsider for ungdom
Navn - klikk her Utgivar Om tilbodet
Abort  Sex og samfunn Informasjon om abort
Alarmtelefonen for barn og unge  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Et tillegg til akuttberedskapen for barn og unge. Er du utsett for vald i heimen, overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelege situasjonar kan du kontakte alarmtelefonen.
Barneombodet  Barneombodet Barneombodet er barn og unge sin talsperson. Her finn du svar omkring dine rettigheiter, og kan stille spørsmål.
Bruk hue  Bruk Hue Om nettmobbing og nettvett
Du bestemmer Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet Om personvern og nettvett
Gravid og usikker?  Amathea Amathea hjelper deg å finne svar ved utryggleik rundt graviditet. Uansett om eit svangerskap er planlagt eller ikkje, kan det dukke opp spørsmål og tvil. Då er det godt å snakke med nokon som lyttar til deg, og som kan bidra med rettleiing i dine eigne val.
Helsesista  Helsesista Følg Helsesista på Snapchat.
Her får du hjelp  Helsenorge.no Oversikt over hjelpetelefonar og tenester for barn og unge som treng hjelp
Idrettens Helsesenter Idrettens Helsesenter Råd og hjelp frå spesialistar på idrettsmedisin.
Kjønnssjukdommar  Helsenorge.no Informasjon om ulike kjønnsjukdommar og korleis ein kan teste seg.
Kors på halsen  Røde Kors Samtaletilbod for alle opp til 18 år. Du kan ringe, sende e-post eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.
Kostverktøyet  St. Olavs Hospital Vegvisar til eit riktig samansett kosthald
Livet & sånn Ålesund kommune Opplæringsmateriale om psykisk helse
Melk.no  Opplysningskontoret for Meieriprodukt Merkenøytral informasjon om mjølk og meieriprodukt.
Mental Helse  Mental Helse Telefon- og netteneste for alle som treng nokon å snakke eller skrive med.
Nullmobbing.no  Utdanningsdirektoratet Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheiter.
Prevensjon  Sex og samfunn Informasjon om dei ulike formane for prevensjon.
Seksuelle utfordringar  Sex og samfunn Om dei mest vanlege seksuelle problema, og kva du kan gjere for å få det betre.
Seksuelt overførbare infeksjonar  Sex og samfunn Informasjon om kjønnssjukdommar og andre seksuelt overførbare sjukdommar.
Sjølvhjelp: ungdom/vaksne 16-30 år  Sjølvhjelp Noreg Informasjon om sjølvhjelp dersom du slit med tankar og kjensler
Skadefri.no  Senter for idrettsskadeforskning Om førebygging og behandling av ulike idrettsskadar.
Skeiv ungdom  Skeiv Ungdom Ein ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfald og mot diskriminering
Slettmeg.no  NorSIS Gratis råd– og rettleiingsteneste for deg som kjenner deg krenka på nett
Sliter du med kviser?  Helsenorge.no Om behandling av akne (kviser).
Smart-appen RVTS Øst Gode råd og øvingar for å roe ned, sove betre, handtere irritabilitet, stoppe negativ tenking og meistre andre livsutfordringar.
smiso  Senter mot incest og seksuelle overgrep Eit fylkesdekkande lågterskeltilbod for ungdom og vaksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deira pårørande og hjelpeapparat. Desentralisert tilbod finst i Sogn og Fjordane : Nok i Førde tlf.57721070
Søvn  Ung.no Ung.no sine sider om søvn og søvnproblem
Transtastisk  Thomas Westervoll Hansen og Noah Lind Et initiativ for å fremme openheit og gjere synleg arbeidet rundt transtematikk i samfunnet
Trygg nettbruk  Politiet Politiet sine råd omkring trygg nettbruk
Ung.no Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på, innan ei lang rekke tema.
Vald og overgrep Helsenorge.no Om vald og overgrep, og kvar du kan få hjelp.

 

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid Måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
Gateadresse Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Vik helsestasjon, Helsetunet, Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
E-post inger.lise.fjaerestad@vik.kommune.no
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07