Om helsestasjonen

Helsestasjonen driv helsefremjande og førebyggjande  arbeid gjennom  helseopplysning, foreldre – og elevrettleiing, helseundersøkingar og vaksinasjonar.

Me gir også tilbod om utvida støtte og oppfølging av barn og unge ved behov. Barn og unge med langvarige og, eller samansette behov for fleire tenester kan få oppnemnt ein koordinator.

 

Helsestasjon
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid Måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
Gateadresse Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Vik helsestasjon, Helsetunet, Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
E-post inger.lise.fjaerestad@vik.kommune.no
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07