Fast oppfølging av skulebarn, førskule - 10. klasse

Skulehelsetenesta er ei vidareføring av det førebyggjande  arbeidet som vert drive på helsestasjonen.

Her finn du ei oversikt over helseoppfølging som vert tilbydd skulebarn i Vik kommune. Livsmeistring er eit fagområde i skulen, og helsesjukepleiar er med i undervisninga på ulike klassetrinn. Barn og unge med langvarige og, eller samansette behov for fleire tenester  kan få oppnemnt ein koordinator.

Nedanfor finn du oversyn over oppfølginga på dei ulike klassestega.

 

Kontaktinformasjon

Skulehelsetenesta
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid skulehelsetenesta Flatbygdi skule Torsdagar kl. 09:00 - 14:00
Opningstid skulehelsetenesta Feios skule 1. tysdag kvar månad, elles ved behov
Opningstid skulehelsetenesta Fresvik Enspire skule 1. dag kvar andre månad, elles ved behov
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07 og Gunvor Refsdal telefon: 91 74 11 33