Nyttige brosjyrar og nettsider

Det er mykje du kan lure på, og mange leitar etter svar og informasjon på internett.

Me rår deg til å vere selektiv med tanke på kva slags informasjon du vel å legge vekt på. Ikkje all tilgjengeleg informasjon er god eller riktig. Bruk gjerne helsesjukepleiar til å kvalitetssikre det du har lese eller høyrt. Her  finn du fleire gode nettstadar. Me tilrår helsenorge.no og ung.no.

 

Barn som pårørande

Foreldrekvardag

Fråvær

Fysisk aktivitet

Førebygging av ulykker og førstehjelp

Gravid

Helse

Kost

Prevensjon

Psykisk helse

Rettar

Rusmiddel  

Samlivsbrot

Samspel

Seksuell helse og seksualitet

Skjermbruk

Sol, solarium og helserisiko

Søvn

Tannhelse

Ung

Vaksinasjon

Vald og overgrep

 

Kontaktinformasjon

Skulehelsetenesta
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid skulehelsetenesta Flatbygdi skule Torsdagar kl. 09:00 - 14:00
Opningstid skulehelsetenesta Feios skule 1. tysdag kvar månad, elles ved behov
Opningstid skulehelsetenesta Fresvik Enspire skule 1. dag kvar andre månad, elles ved behov
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07 og Gunvor Refsdal telefon: 91 74 11 33