Heimebesøk av jordmor

Når den nyfødde vert utskriven frå sjukehuset og reiser heim, får helsestasjonen beskjed om dette. Helsestasjonen vil i løpet av kort tid ta kontakt med deg for å avklare tid for heimebesøk.

Du vil få tilbod om heimebesøk innan  2 – 3 dagar etter heimkomst. Både jordmor og helsesjukepleiar kjem på heimebesøk, det vil variera kven som kjem fyrst. Ved behov kan du få tilbod om fleire heimebesøk. Du kan ta kontakt med helsestasjonen 57 69 87 11 dersom du har spørsmål når du kjem heim.

Orienteringsskriv om innsynsrett, sysvak og overføring av journal finn du her. (PDF, 132 kB)

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid Måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
Gateadresse Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Vik helsestasjon, Helsetunet, Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
E-post inger.lise.fjaerestad@vik.kommune.no
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07