Svangerskapskontrollar

Alle gravide har rett til gratis oppfølging hjå jordmor og/eller fastlege.

Du får tilbod om ni svangerskapskonsultasjonar inkludert fosterdiagnostikk og ultralyd. Dersom jordmor, eller fastlege saman med deg vurderer at det er behov for fleire konsultasjonar kan du få det.

Ved kvar kontroll skal du ha med urinprøve (teke om morgonen same dag som du skal til kontroll) og helsekortet ditt (som du får på den første svangerskapskontrollen.

Ta kontakt med helsestasjon, fastlege eller jordmor for å avtale første svangerskapskontroll. 

Du kan følgje denne lenka for å lese meir om innhaldet i dei ulike kontrollane på Helsenorge.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid Måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
Gateadresse Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Vik helsestasjon, Helsetunet, Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
E-post inger.lise.fjaerestad@vik.kommune.no
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07