Andre vaksinar

Her finn du informasjon om vaksinar utanom barnevaksinasjonsprogrammet.

  • Pneumokokkvaksine til vaksne, influensavaksine og vaksine mot skogflåttencefalitt må du i dei fleste tilfelle betale for.
  • Influensavaksine og pneumokokkvaksine kan du få  hjå fastlegen eller hjå helsestasjonen .
  • Elevar i 2. klasse på vidaregåande skule får tilbod om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse på skulestaden. Frå 2017 dekka Vik kommune kostnaden for vaksina ( kommunestyrevedtak ). Frå 2021 har kostnaden for vaksina vore delt mellom vertskommunen ( Sogndal kommune, Voss kommune) og Vestland fylkeskommune.

Vaksine mot sesonginfluensa er ulik frå år til år, avhengig av kva type virus som er forventa å ramme hardast. Vaksine mot sesonginfluensa er normalt tilgjengeleg på hausten. Følg med i lokale media for annonsering av influensavaksine, eller spør hos fastlegen din.

I enkelte yrke kan det også vere aktuelt med yrkesvaksinasjon på grunn av smittefare i samband med jobb. Dette vil som oftast dekkast av din arbeidsgivar.

For andre vaksinar, ta kontakt med fastlegen din, eller helsestasjonen for meir informasjon, eller for å bestille time.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid Måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
Gateadresse Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Vik helsestasjon, Helsetunet, Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
E-post inger.lise.fjaerestad@vik.kommune.no
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07