Barnevaksinasjonsprogrammet

  • I Norge er all vaksinasjon frivillig. Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge omfattar vaksinar mot ei rekke ulike sjukdommar som kan vere livstruande, eller gi alvorlege følgetilstandar. Les meir om barnevaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider.
  • Vaksinasjonen startar vanlegvis når barnet er 6 veker gammalt.
  • Sidan fleire av sjukdommane det blir vaksinert mot råkar dei yngste barna hardast, bør ein unngå forseinkingar.
  • Oppfriskingsdosar blir gitt i skulealder.
  • Alle vaksinar i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis.
  • Tilflytta barn frå andre land får etterregistrert sine vaksinar og påfyllingsdosar tilpassa det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid Måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
Gateadresse Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Vik helsestasjon, Helsetunet, Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
E-post inger.lise.fjaerestad@vik.kommune.no
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07