Om vaksinar

På helsestasjonen gjennomfører me vaksinering både i forhold til barnevaksinasjonsprogrammet, influensavaksinering, koronavaksinering og reisevaksinering.

Alle vaksinar vert registrert i nasjonalt vaksineregister Sysvak. Ring for å avtale tid for vaksinasjon.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid Måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
Gateadresse Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Vik helsestasjon, Helsetunet, Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
E-post inger.lise.fjaerestad@vik.kommune.no
Tilsette Inger Lise Fjærestad telefon: 41 46 85 07