Smittesituasjonen i Vik

Kommunen fører ikkje lokal statistikk over smittetilfelle med koronaviruset lengre.

Dersom du ønskjer å følgja med på statistikk over tal smitta, kan du nytta til dømes statistikk frå FHI eller dagspressa sine tenester: