Smittesituasjonen i Vik

Det er framleis noko smitte i kommunen, men dei siste vekene har smitten vore vesentleg lågare enn toppen i veke 6/22.

Lokal statistikk

 • Veke 5/22: 174 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 6/22: 255 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 7/22: 170 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 8/22: 91 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 9/22: 61 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 10/22: 36 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 11/22: 42 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 12/22: 22 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 13/22: 29 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 14/22: 26 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 15/22: 6 nye smitta personar i kommunen.
 • Veke 16/22: 9 nye smitta personar i kommunen.

Me minner om at det framleis er viktig å registrere alle positive sjølvtestar. Les meir om korleis du gjer dette på sida om testing.

Dersom du ønskjer å følgja med på statistikk over tal smitta, kan du også nytta til dømes statistikk frå FHI eller dagspressa sine tenester:

Til toppen