Testing

Det er ikkje lengre ei generell anbefaling om testing med tanke på korona ved luftvegs-symptom.

Testing

  • Det er ikkje lenger ei generell tilråding om testing med tanke på korona ved luftvegs-symptom. Viss du likevel ønskjer å ta ein test, kan du få test utlevert på legekontoret etter avtale (telefon 57 69 87 00). Det er ikkje naudsynt å registrere eventuelle positive testresultat.
  • Viss du treng test med tanke på koronasertifikat, må det vere PCR-test. Du kan avtale PCR-test med legekontoret.

Generelle tilrådingar

  • Hald deg heime ved nyoppståtte luftvegs-symptom viss du føler deg sjuk. Du kan gå på jobb/skule/barnehage og vere ute blant andre viss du har restsymptom som rennande nese, snørr, hesheit eller litt hoste. Dette gjeld oss for dei som har positiv koronatest.
  • Viss du har nyoppståtte luftvegsymptom bør du unngå kontakt med personar som har auka risiko for alvorleg forløp av luftvegsjukdom (Dette gjeld også nyfødte og spedbarn).
  • Ha god hoste- og handhygiene.
Til toppen