Status koronaviruset

Her kan du lesa siste nytt om koronasituasjonen i Vik kommune:

Smitte Testing Tiltak Vaksine Anna Other languages

Tiltak

I denne artikkelen kan du lesa om nasjonale reglar og lokal oppfølging av desse.

I pressekonferanse 13. januar 2022 letta regjeringa på ein del av tiltaka. Du kan lesa meir om kva nasjonale tiltak som gjeld på regjeringa sin nettstad.

Som følge av dei nasjonale tiltaka, og utvida bruk av heimekontor, er kommunehuset stengt for publikum. Publikum kan nå kommunen på houdnummeret (57 69 82 00).

Me minner om nummeret til Vik legekontor 57 69 87 00, legevakt 116117 og akutt medisinsk hjelp: 113.

Me minner også om at tilhøve rundt teknsike kommunale tenester, som til dømes veg, vatn og kloakk, kan meldast på vakt-telefon 41 59 44 43.

Sjå oversyn over fleire vakt-telefonar ved å følgja denne lenka.

Til toppen