Miljøretta helsevern

Vik kommune deltek i det interkommunale samarbeidet "Miljøretta helsevern Indre Sogn".

Miljøretta helsevern Indre Sogn (MHV) er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Vik, Årdal, Aurland, Lærdal, Luster og Sogndal. MHV består av to fast tilsette ingeniørar og fem kommuneoverlegar.

Samarbeidet har eiga nettside, og du kan lesa meir om tenesta ved å følgja denne lenka.