Planprogram

Planprogrammet er ein plan for planen. 

Kommunestyret har i møte 23.06.22 vedteke planprogrammet. 

På denne lenkja finn du planprogrammet  (PDF, 2 MB)

Her finn du sakspapiret frå kommunestyret, sak 038/22  (PDF, 378 kB)