Lov og retningsliner for byggesaker

Lover, forskrifter og planar som betyr noko for deg og din eigendom

Byggesakprosessen

Prosessen for byggesaker = kommunen si vurdering om eit tiltak er i samsvar med råmene som samfunnet har sett. Desse råmene er først og fremst ankra  i kommunale planar og krav frå lovgjevinga, både når det gjeld prosess og materielle krav til for eksempel plassering og utnytting. Byggesaka skal vere rask og effektiv, samtidig som den skal sikre at bygget blir oppført på rett måte.

Ansvar

Som eigar er det du som har ansvaret for alle tiltak på din eigedom. Det er dermed viktig at du set deg inn i gjeldande regelverk dersom du har planar om å bygge, rive eller endre noko.

Aktuelt lov verk

Forskrifter og rettleiarar

Kommuneplanen

Her er lenkje til gjeldande kommuneplan

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja

Til toppen