Korona status: Sist oppdatert 6.4.20

Du er her: Heim TilsetteTilsette
Navn Tittel Mobil Telefon
Margaret Hauderowicz Lege 57 69 87 00
Terje Solberg Psykiatrisk sjukepleiar, fengselshelsetenesta 57 69 65 73
Gry Blomseth Rådgjevar 400 17 821
Dariusz Napoleon Hauderowicz GIS-koordinator 411 04 713
Olaug Brekke Rådgjevar 412 25345
Elin Bungum Rådgjevar 412 47 617
Aud Bell Hove Styrar 414 18 023
Karen Weichert Rådgjevar 414 42 726
Åse Berit Balvoll Konsulent 414 64 681
Wenche Hauglum Konsulent 414 68 503
Inger Lise Fjærestad Helsesøster 414 68 507 57 69 87 11
Kinga Szczesna Husabø Konsulent 415 90 620
Bødalen Avdeling 458 77 220
Feios skule Lærarrom 458 79 165
Valsvik skule 459 73 068
Marianne Høyum Sosialkonsulent 471 40 344
Trine Østvik Fysioterapeut 473 91 913 57 69 87 15
Hildur Turvoll Sekretær 474 84 152
Britt-Marit Stadheim Rådgjevar 476 15 488
Personal/SFO Avdeling 479 77 895
Vangsnes barnehage Avdeling 479 77 925
Hilde Gunn Hellen Konsulent 480 26 298
Hilde-Gunn Hellen Delta 480 26 298
Frøydis Haga Ergoterapeut 481 10 399
May Britt Lunde Tenesteleiar reinhald 481 40 372
Øyvind Roa Hatlestad Rådgjevar 482 22 043
Gudveig Tryti Fagleiar personal 482 55 174
Sentralbord 48255168
Roy Egil Stadheim Ordførar 488 91 476
Ranveig Turvoll Leiar barnevern 900 48 351
Torill Nesheim Leiar NAV 901 02 033
Tove Elly Helgås Kjøkkenleiar 901 53 857
Beth Anita Ramfjord Rektor 901 54 623
Anne-Cecilie Riiber Klarholm Fagforbundet 901 67 457
Gerd Torget Alme Nesse Avdelingsleiar 902 02 411 57 69 87 00
Dagny Berglie Vangsnes Barnevernskonsulent 902 84 481
Polly Faith Ewans Tiltaksarbeider 90222531
Reidunn Bolstad Fysioterapeut 905 33 581 57 69 87 15
Thale Charlotte Halset Rektor 905 39 833
Arne Ovrid Brannvernleiar 906 14 628
Espen Skjerven Holen Byggesakssjef 906 58 600
Marit Johanne Andersen Kommunalsjef helse og velferd 906 86 227
Kari Sletten Samland Rektor 908 86 559
Veronika Seim Bech Landbrukssjef 909 10 709
Anne Line Bjørnestad Konsulent 909 22 256
Kari Haga Jordmor 909 30 769
Eli Renate Opheimshaug Moheim Leiar psykisk helseavdeling 909 90 116
Rita Årevik Vikdal Lærar 913 87 608
Anne Mårdalen Undervisningsinspektør 913 99 434
Nils Gunnar Finne Prosjektleiar 915 13 117
Helge Johan Bjordal Kommunelege 915 45 648 57 69 87 00
Lilly Torget Nesse Avdelingssjukepleiar avd 1 VBS 915 62 368
Knut Iversen Tenesteleiar kommunale bygg 915 62 664
Arild Thingvoll Rektor 915 84 513
Edvin Rolf Tistel Driftsoperatør 917 23 853
Gunvor Refsdal Helsesøster 917 41 133 57 69 87 00
Laila Nesse Bøthun Avdelingsleiar funksjonshemma 917 51 217
Arvid Brudevoll Landmålar 918 06 848
Geir Svendsen Kommunalsjef stabsfunksjonar 918 49 773
Turid Kristine Brekke Plansjef 922 28 593
Mona Svendsen Biblioteksjef 924 52 063
Hilde Tenold Rådgjevar 934 54 223
Jostein Mikkelsen Ese Fagleiar IKT 936 30 040
Heidi Irene Rennestraum Utdanningsforbundet 938 08 732
Bjarte Tjønn Driftsleiar 941 63 591
Marta Barbara Liljedahl Leiar, fysioterapeut 948 23 633 57 69 87 15
Øistein Søvik Rådmann 948 61 333
Trapp Avdeling 950 44 847
Tresko Avdeling 950 72 485
Geir Ove Bøthun Tenesteleiar veg, vatn og avløp 950 98 610
Soria Avdeling 951 28 327
Jarle Christensen Rektor 951 29 289
Tripp Avdeling 951 32 442
Moria Avdeling 951 44 929
Kirsten Johanne Bøtun Rektor 951 49 366 57 69 83 60
Mona Øksdal Kulturskulerektor 952 53 980
Brit Eli Vassli Musikklærar 954 17 069
Marta Sofie Vange Varaordførar 957 21 392
Lene Borlaug Fagleiar 970 95 706
Torunn Ruud Avdelingssjukepleiar open omsorg 971 39 257 57 69 87 30
Camilla Norum Røyrvik Fagleiar arkiv 971 46 745
Bjarnhild Samland Kommunalsjef oppvekst 971 95 263
Erna Ovrid Ruskonsulent 974 17 385
Ingvild Røyset Skogrådgjevar 975 05 689
Antje Elizabeth Neeleman Avdelingssjukepleiar avd 2 VBS 975 83 095
Julie Kristin Ness Rådgjevar 977 94 540
Robert Hovland Undervisningsinspektør 979 86 530
Odd Rune Turvoll Næringssjef 992 31 313
Ole Petter Ramberg Kommunalsjef tekniske tenester 993 12 372
Feios barnehage Avdeling 994 82 191
Berit Kolltveit Sjukepleiarforbundet - NSF 99482084
Osvald Risløw Driftsoperatør 996 94 556