Du er her: Heim TilsetteTilsette
Navn Tittel Mobil Telefon
Åse Berit Balvoll Konsulent 414 64 681
Hilde Gunn Hellen Konsulent 480 26 298
Veronika Seim Bech Landbrukssjef 909 10 709
Geir Svendsen Kommunalsjef stabsfunksjonar 918 49 773
Frøydis Haga Ergoterapeut 481 10 399
Odd Rune Turvoll Næringssjef 992 31 313
Jostein Mikkelsen Ese Rådgjevar IKT 936 30 040
Dagny Berglie Vangsnes Barnevernskonsulent 902 84 481
Ranveig Turvoll Leiar barnevern 900 48 351
Hilde-Gunn Hellen Delta 480 26 298
Jarle Christensen Rektor 951 29 289
Robert Hovland Undervisningsinspektør 979 86 530
Anne Mårdalen Undervisningsinspektør 913 99 434
Liv Riiser Bøtun Førskule lærar 920 19 340
Heidi Irene Rennestraum Lærar 938 08 732
Hege Maria Evjenth Strømme Bibliotekar 470 41 862
Anne Marie Bøtun Øyri Lærar/Rådgjevar 482 55 179
Kari Haga Jordmor 909 30 769
Wenche Hauglum Konsulent 414 68 503
Camilla Norum Røyrvik Arkivleiar 971 46 745
Ole Petter Ramberg Kommunalsjef tekniske tenester 993 12 372
Knut Iversen Leiande vaktmeister 915 62 664
Anne-Cecilie Riiber Klarholm Fagforbundet 901 67 457
Edvin Rolf Tistel Driftsoperatør 917 23 853
Bjarte Tjønn Driftsleiar 941 63 591
Rita Årevik Vikdal Vaksenopplæring 913 87 608
Anne Line Bjørnestad Konsulent 909 22 256
Bjarnhild Samland Kommunalsjef oppvekst 971 95 263
Britt-Marit Stadheim Rådgjevar 476 15 488
Mona Svendsen Biblioteksjef 924 52 063
Espen Skjerven Holen Byggesakssjef 906 58 600
Jorunn Orvedal Konsulent 414 53 143
Karen Weichert Rådgjevar 414 42 726
Marit Johanne Andersen Kommunalsjef helse og velferd 906 86 227
Laila Nesse Bøthun Avdelingsleiar funksjonshemma 917 51 217
Antje Elizabeth Neeleman Avdelingssjukepleiar avd 2 VBS 975 83 095
Tove Elly Helgås Kjøkkenleiar 901 53 857
Eli Renate Opheimshaug Moheim Leiar psykisk helseavdeling 909 90 116
Kinga Szczesna Husabø Konsulent 415 90 620
Osvald Risløw Driftsoperatør 996 94 556
Dariusz Napoleon Hauderowicz GIS-koordinator 411 04 713
Oddbjørn Ese Rådmann 977 10 918
Julie Kristin Ness 977 94 540
Gudveig Tryti Personalrådgjevar 482 55 174
Thale Charlotte Halset Rektor 905 39 833
Arild Thingvoll Rektor 915 84 513
Erna Ovrid Ruskonsulent 974 17 385
Hildur Turvoll Sekretær 474 84 152
Hilde Tenold Rådgjevar 934 54 223
Marianne Høyum Sosialkonsulent 471 40 344
Nils Gunnar Finne Prosjektleiar 915 13 117
Olav Turvoll Ordførar 979 52 501
Johan Ola Andersson Musikklærar 971 00 705
Brit Eli Vassli Musikklærar 954 17 069
Aud Bell Hove Styrar 414 18 023
Soria Avdeling 951 28 327
Moria Avdeling 951 44 929
Tripp Avdeling 951 32 442
Trapp Avdeling 950 44 847
Tresko Avdeling 950 72 485
Bødalen Avdeling 458 77 220
Øyvind Roa Hatlestad Rådgjevar IKT 482 22 043
Geir Ove Bøthun Fagarbeidar 950 98 610
Roy Egil Stadheim Varaordførar 488 91 476
Arne Ovrid Brannvernleiar 906 14 628
Heidi Irene Rennestraum Utdanningsforbundet 938 08 732
Lene Borlaug Fagleiar 970 95 706
Lilly Torget Nesse Avdelingssjukepleiar avd 1 VBS 915 62 368
Personal/SFO Avdeling 479 77 895
Vangsnes barnehage Avdeling 479 77 925
Turid Kristine Brekke Plansjef 922 28 593
Janne Dokken Leiar NAV 950 89 918
Mariann Drægni Lærar 909 46 583
Birte Tuxen Bø Økonomisjef 936 45 138
Birgit Steine Økonomikonsulent 977 94 540
Feios skule 458 79 165
Feios barnehage 994 82 191
Kari Sletten Samland Rektor 908 86 559
Valsvik skule 459 73 068
Arvid Brudevoll Landmålar 918 06 848
Vik lokalhistoriske arkiv 913 72 908
Beth Anita Ramfjord Rektor 901 54 623
Torkjell Dyrdal Skogrådgjevar 452 95 790
Gry Blomseth Rådgjevar 400 17 821
Olaug Brekke Rådgjevar 412 25345
Elin Bungum Rådgjevar 412 47 617
Terje Solberg Psykiatrisk sjukepleiar, fengselshelsetenesta 57 69 65 73
Kirsten Johanne Bøtun Rektor 951 49 366 57 69 83 60
Helge Johan Bjordal Kommunelege 915 45 648 57 69 87 00
Margaret Hauderowicz Lege 57 69 87 00
Gerd Torget Alme Nesse Avdelingsleiar 902 02 411 57 69 87 00
Gunvor Refsdal Helsesøster 917 41 133 57 69 87 00
Inger Lise Fjærestad Helsesøster 414 68 507 57 69 87 11
Reidunn Bolstad Fysioterapeut 905 33 581 57 69 87 15
Marta Barbara Liljedahl Leiar, fysioterapeut 948 23 633 57 69 87 15
Trine Østvik Fysioterapeut 473 91 913 57 69 87 15
Torunn Ruud Avdelingssjukepleiar open omsorg 971 39 257 57 69 87 30