Du er her: Heim TilsetteTilsette
Navn Tittel Mobil Telefon
Feios barnehage 994 82 191
Feios skule 458 79 165
Julie Kristin Ness 977 94 540
Valsvik skule 459 73 068
Vik lokalhistoriske arkiv 913 72 908
Camilla Norum Røyrvik Arkivleiar 971 46 745
Bødalen Avdeling 458 77 220
Moria Avdeling 951 44 929
Personal/SFO Avdeling 479 77 895
Soria Avdeling 951 28 327
Trapp Avdeling 950 44 847
Tresko Avdeling 950 72 485
Tripp Avdeling 951 32 442
Vangsnes barnehage Avdeling 479 77 925
Gerd Torget Alme Nesse Avdelingsleiar 902 02 411 57 69 87 00
Laila Nesse Bøthun Avdelingsleiar funksjonshemma 917 51 217
Lilly Torget Nesse Avdelingssjukepleiar avd 1 VBS 915 62 368
Antje Elizabeth Neeleman Avdelingssjukepleiar avd 2 VBS 975 83 095
Torunn Ruud Avdelingssjukepleiar open omsorg 971 39 257 57 69 87 30
Dagny Berglie Vangsnes Barnevernskonsulent 902 84 481
Hege Maria Evjenth Strømme Bibliotekar 470 41 862
Mona Svendsen Biblioteksjef 924 52 063
Arne Ovrid Brannvernleiar 906 14 628
Espen Skjerven Holen Byggesakssjef 906 58 600
Hilde-Gunn Hellen Delta 480 26 298
Bjarte Tjønn Driftsleiar 941 63 591
Edvin Rolf Tistel Driftsoperatør 917 23 853
Osvald Risløw Driftsoperatør 996 94 556
Frøydis Haga Ergoterapeut 481 10 399
Geir Ove Bøthun Fagarbeidar 950 98 610
Anne-Cecilie Riiber Klarholm Fagforbundet 901 67 457
Lene Borlaug Fagleiar 970 95 706
Reidunn Bolstad Fysioterapeut 905 33 581 57 69 87 15
Trine Østvik Fysioterapeut 473 91 913 57 69 87 15
Dariusz Napoleon Hauderowicz GIS-koordinator 411 04 713
Gunvor Refsdal Helsesøster 917 41 133 57 69 87 00
Inger Lise Fjærestad Helsesøster 414 68 507 57 69 87 11
Kari Haga Jordmor 909 30 769
Tove Elly Helgås Kjøkkenleiar 901 53 857
Marit Johanne Andersen Kommunalsjef helse og velferd 906 86 227
Bjarnhild Samland Kommunalsjef oppvekst 971 95 263
Geir Svendsen Kommunalsjef stabsfunksjonar 918 49 773
Ole Petter Ramberg Kommunalsjef tekniske tenester 993 12 372
Helge Johan Bjordal Kommunelege 915 45 648 57 69 87 00
Anne Line Bjørnestad Konsulent 909 22 256
Hilde Gunn Hellen Konsulent 480 26 298
Jorunn Orvedal Konsulent 414 53 143
Kinga Szczesna Husabø Konsulent 415 90 620
Wenche Hauglum Konsulent 414 68 503
Åse Berit Balvoll Konsulent 414 64 681
Mona Øksdal Kulturskulerektor 952 53 980
Veronika Seim Bech Landbrukssjef 909 10 709
Arvid Brudevoll Landmålar 918 06 848
Margaret Hauderowicz Lege 57 69 87 00
Knut Iversen Leiande vaktmeister 915 62 664
Janne Dokken Leiar NAV 950 89 918
Ranveig Turvoll Leiar barnevern 900 48 351
Eli Renate Opheimshaug Moheim Leiar psykisk helseavdeling 909 90 116
Marta Barbara Liljedahl Leiar, fysioterapeut 948 23 633 57 69 87 15
Heidi Irene Rennestraum Lærar 938 08 732
Anne Marie Bøtun Øyri Lærar/Rådgjevar 482 55 179
Brit Eli Vassli Musikklærar 954 17 069
Odd Rune Turvoll Næringssjef 992 31 313
Roy Egil Stadheim Ordførar 488 91 476
Gudveig Tryti Personalrådgjevar 482 55 174
Turid Kristine Brekke Plansjef 922 28 593
Nils Gunnar Finne Prosjektleiar 915 13 117
Terje Solberg Psykiatrisk sjukepleiar, fengselshelsetenesta 57 69 65 73
Arild Thingvoll Rektor 915 84 513
Beth Anita Ramfjord Rektor 901 54 623
Jarle Christensen Rektor 951 29 289
Kari Sletten Samland Rektor 908 86 559
Kirsten Johanne Bøtun Rektor 951 49 366 57 69 83 60
Thale Charlotte Halset Rektor 905 39 833
Erna Ovrid Ruskonsulent 974 17 385
Britt-Marit Stadheim Rådgjevar 476 15 488
Elin Bungum Rådgjevar 412 47 617
Gry Blomseth Rådgjevar 400 17 821
Hilde Tenold Rådgjevar 934 54 223
Karen Weichert Rådgjevar 414 42 726
Olaug Brekke Rådgjevar 412 25345
Jostein Mikkelsen Ese Rådgjevar IKT 936 30 040
Øyvind Roa Hatlestad Rådgjevar IKT 482 22 043
Øistein Søvik Rådmann 948 61 333
Hildur Turvoll Sekretær 474 84 152
Ingvild Røyset Skogrådgjevar 975 05 689
Marianne Høyum Sosialkonsulent 471 40 344
Aud Bell Hove Styrar 414 18 023
Anne Mårdalen Undervisningsinspektør 913 99 434
Robert Hovland Undervisningsinspektør 979 86 530
Heidi Irene Rennestraum Utdanningsforbundet 938 08 732
Rita Årevik Vikdal Vaksenopplæring 913 87 608
Marta Sofie Vange Varaordførar 957 21 392
Birte Tuxen Bø Økonomisjef 936 45 138