Du er her: Heim Organisasjon TilsetteTilsette
Navn Tittel Mobil Telefon
Margaret Hauderowicz Lege 57 69 87 00
Terje Solberg Psykiatrisk sjukepleiar, fengselshelsetenesta 57 69 65 73
Gry Blomseth Rådgjevar 400 17 821
Christian Dybro Karkalatos Skogrådgjevar 400 73 898
Siren Rørgård Skjerven Sosionom 404 16 114
Gry Alme Barnevernkonsulent 410 11 186
Dariusz Napoleon Hauderowicz GIS-koordinator 411 04 713
Olaug Brekke Rådgjevar 412 25345
Elin Bungum Rådgjevar 412 47 617
Karen Weichert Rådgjevar 414 42 726
Ragnhild Helleland Barnevernkonsulent 414 59 646
Åse Berit Balvoll Konsulent 414 64 681
Wenche Hauglum Konsulent 414 68 503
Inger Lise Fjærestad Helsesøster 414 68 507 57 69 87 11
Kinga Szczesna Husabø Konsulent 415 90 620
Rannveig Kvåle Leiar, fysioterapeut 456 13 678 57 69 87 15
Bødalen Avdeling 458 77 220
Feios skule Lærarrom 458 79 165
Valsvik barnehage 459 73 068
Hildegard Valland Kommunalsjef helse og velferd 472 64 660
Trine Østvik Fysioterapeut 473 91 913 57 69 87 15
Hildur Turvoll Sekretær 474 84 152
Jan Henning Aase Rådgjevar 476 13 035
Britt-Marit Stadheim Rådgjevar 476 15 488
Personal/SFO Avdeling 479 77 895
Vangsnes barnehage Avdeling 479 77 925
Hilde Gunn Hellen Konsulent 480 26 298
Hilde-Gunn Hellen Delta 480 26 298
Frøydis Haga Ergoterapeut 481 10 399
Nils Geir Myrkaskog Rådgjevar 481 17 471
May Britt Lunde Tenesteleiar reinhald 481 40 372
Hilde-Anett A. Tenold Styrar 481 94 696
Gudveig Tryti Fagleiar personal 482 55 174
Ivar Eilev Refsdal Prosjektleiar 482 93 818
Roy Egil Stadheim Ordførar 488 91 476
Heimetenester avdeling 1 v/ Bente Renate Hauglum Tenesteleiar 57 69 87 40
Heimetenester avdeling 2 v/Katrine Evensen Hove Tenesteleiar 57 69 87 40
Ranveig Turvoll Rådgjevar 900 48 351
Tove Elly Helgås Kjøkkenleiar 901 53 857
Anne-Cecilie Riiber Klarholm Fagforbundet 901 67 457
Gerd Torget Alme Nesse Avdelingsleiar 902 02 411 57 69 87 00
Dagny Berglie Vangsnes Rådgjevar 902 84 481
Vårin L. S. Larsen Fysioterapeut 904 10 580
Reidunn Bolstad Fysioterapeut 905 33 581 57 69 87 15
Thale Charlotte Halset Rektor 905 39 833
Per Bjarte Noss Driftsoperatør 905 53 715
Espen Skjerven Holen Byggesakssjef 906 58 600
Marit Johanne Andersen Rådgjevar helse og velferd 906 86 227
Marit Johanne Andersen 906 86 227
Torill Nesheim Tokvam Leiar NAV 907 01 724
Kari Sletten Samland Rektor 908 86 559
Veronika Seim Bech Landbrukssjef 909 10 709
Anne Line Bjørnestad Konsulent 909 22 256
Eli Renate Opheimshaug Moheim Leiar psykisk helseavdeling 909 90 116
Sentralbord 913 59 369
Vik lokalhistoriske arkiv 913 72 908
Rita Årevik Vikdal Lærar 913 87 608
Anne Mårdalen Undervisningsinspektør 913 99 434
Helge Johan Bjordal Kommunelege 915 45 648 57 69 87 00
Hanne Malmedal Eriksen Vernepleiar 915 54 818
Lilly Torget Nesse Avdelingssjukepleiar avd 1 VBS 915 62 368
Avdeling 1 Vik bygde- og sjukeheim Vakttelefon 915 62 368
Knut Iversen Tenesteleiar kommunale bygg 915 62 664
Gunhild Brekke Avdelingssjukepleiar avd 2 VBS 916 81 536
Edvin Rolf Tistel Driftsoperatør 917 23 853
Gunvor Refsdal Helsesøster 917 41 133 57 69 87 00
Laila Nesse Bøthun Avdelingsleiar funksjonshemma 917 51 217
Arvid Brudevoll Landmålar 918 06 848
Geir Svendsen Kommunalsjef stabsfunksjonar 918 49 773
Turid Kristine Brekke Plansjef 922 28 593
Mona Svendsen Biblioteksjef 924 52 063
Hilde Tenold Rådgjevar 934 54 223
Jostein Mikkelsen Ese Fagleiar IKT 936 30 040
Birte Tuxen Bø Fagleiar 936 45 138
Heidi Irene Rennestraum Utdanningsforbundet 938 08 732
Torunn Ruud Fagleiar demensomsorg 94 7956 43
Bjarte Tjønn Driftsleiar 941 63 591
Øistein Søvik Rådmann 948 61 333
Trapp Avdeling 950 44 847
Tresko Avdeling 950 72 485
Geir Ove Bøthun Tenesteleiar veg, vatn og avløp 950 98 610
Soria Avdeling 951 28 327
Jarle Christensen Rektor 951 29 289
Tripp Avdeling 951 32 442
Moria Avdeling 951 44 929
Brit Eli Vassli Musikklærar 954 17 069
Marta Sofie Vange Varaordførar 957 21 392
Lene Borlaug Leiar barnevern 970 95 706
Camilla Norum Røyrvik Fagleiar arkiv 971 46 745
Erna Ovrid Ruskonsulent 974 17 385
Kamilla Neset Jordmor 975 08 011
Dora David Rektor 975 23 903
Avdeling 2 Vik bygde- og sjukeheim Vakttelefon 975 83 095
Mats Sæterlid Byggjesakshandsamar / ingeniør 976 05 006
Julie Kristin Ness Rådgjevar 977 94 540
Robert Hovland Undervisningsinspektør 979 86 530
Odd Rune Turvoll Næringssjef 992 31 313
Ole Petter Ramberg Kommunalsjef tekniske tenester 993 12 372
Feios barnehage Avdeling 994 82 191
Berit Kolltveit Sjukepleiarforbundet - NSF 99482084