Gyllingsutstyr

Tilskot til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel i 2020

Gjennom regionale miljøtilskot finst det fleire tilskotsordningar for meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel i Vestland.

 Vilkåra for å kunne motta tilskot gjeld all gjødsling gjennom sesongen. De må difor vurdere kva som kan vere relevant no, før vårgjødslinga startar.

Det er tilskot til:

  1. Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging
  2. Spreiing av husdyrgjødsel med tilførselsslange
  3. Kantsone i eng (gjeld berre nær prioriterte vassdrag)
  4. Spreiing av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (gjeld berre nær prioriterte vassdrag)

Les meir om Fylkesmannen si oppmoding om miljøvennleg gjødsling på denne lenkja.

Fylkesmannen i Vestland
Logo Fylkesmann

Tips ein ven  Skriv ut