Torghandel - avgift for torgplass

Det er to faste torgplassar i Vik, Torgplass 1 og Torgplass 2 (sjå kart nedanfor)

Kart over torghandel-plassar i Vik kommune
Kart over torghandel-plassar i Vik kommune

 

Pris
Plass Avgift 2021

1 dag opp til 3*5 meter (15 m2)
1 dag opp til 7,5*4 meter (30m2)

Kr 150,-
Kr 250,-
Fast plass i 1 år, 1/d/veke opp til 3*5 meter    (15 m2)
Fast plass i 1 år, 1/d/veke   opp til 7,5*4 meter (30m2)
Kr 2 940,-
Kr 4 900,-
Fast plass i 1 år, 2/d/veke opp til 3*5 meter    (15 m2)
Fast plass i 1 år, 2/d/veke opp til 7,5*4 meter (30m2)

Kr 5 880,-
Kr 9 800,-
 
Lokale lag og organisasjonar GRATIS

 


Fyll ut dette formularet (pdf)  og send/lever til Vik kommune.

​Fullstendige retningslinjer (pdf)

Kontakt tenestetorget for meir informasjon og tinging på telefon 57 69 82 00
Avgiftene er fritekne for meirverdiavgift

Ved særlege høve kan rådmannen setje høgare eller lågare avgift

Sjølvbetening