Sogn brann og redning

Totalforbod mot open brenning

Sogn brann og redning IKS (SBR IKS) innfører fredag 13. mai kl 10:00 totalforbud mot å gjere opp alle former for open eld i eller i nærleiken av skog og mark i vår region.

Tips ein ven  Skriv ut