Trygg Trafikk

Trafikktryggingsplanen 2019 – 2023

Høyringsfrist 04.november 2019

Trafikktryggingsplanen 2019 – 2023 er lagt ut på høyring. Planen dannar grunnlag for fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar. 

Høyringsfristen er sett til 04.november 2019.

Høyringsuttalar kan sendast til : postmottak@vik.kommune.no

Høyringsutkast kan du lese her.

 

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut