TV aksjon 2016 Røde Kors logo

TV-aksjonen 2016

TV-aksjonen 2016 vil i år bli arrangert søndag 23.oktober

I år går pengane frå TV-aksjonen til Røde Kors sitt arbeid i land som i  er prega av krig og konflikt.
Pengane vil gi over 2 millionar menneske livsviktig hjelp
 

Frivillige Røde kors ser øydeleggingar på nært hald, og gjer ein utruleg innsats for å redde liv med førstehjelp, mat og humanitært arbeid.

Sjå link med informasjon om TV-aksjonen 2016.

Tips ein ven  Skriv ut