Rektor Øygarden

"Utan endringskompetanse er du hjelpelaus"

Dette seier rektor ved Flatbygdi skule, Ole Jørgen Øygarden, i samband med eit "Benchlearning-arrangementet" i Oslo. Øygarden deltek i dette delingsnettverket som Utdanningsdirketoratet arrangerer i samarbeid med skuleverket i Sverige. 

To gonger i året samlast til saman 60 norske og svenske rektorar for å læra meir om innovative og nyskapande læringsmiljø.

Saman med rektor Bjørn Arild Frestad på Liknes skule, er Øygarden intervjua i siste utgåve av magasinet "udir". Du kan lesa intervjuet og sjå filmklypp på nettstaden til Utdanningsdirektoratet her.

Tips ein ven  Skriv ut