Tilskot nærøyfjordområdet

Utlysing av tilskotsmidlar til verdsarvområdet - Nærøyfjordområdet

Aurland kommune lyser ut tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden. Søknadsfrist 1. september 2020.

Frå 1.1.2020 er det Aurland kommune som forvaltar ordninga for dei fire verdsarvkommunane, Aurland, Voss, Vik og Lærdal. Føremålet med tilskotsordninga er å styrke landbruket i verdarvområda. Dette vert lagt til grunn for kommunen si forvaltning av ordninga.

Tildeling av midlar vert i tråd med utarbeida retningsliner.

Budsjett for bruk av midlane i 2020:
Årleg tiltak: kr 2 700 000
Andre tiltak: kr 1 100 000
Felles tiltak: kr 300 000
 
Kontaktinformasjon:
Felles Landbrukskontor ÅLA - tlf 57 64 12 00
Sakshandsamar Ove Ingvar Feidje: ove.ingvar.feidje@laerdal.kommune.no
Landbrukssjef Magnhild Aspevik: magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no
 

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut