Skular i Vik

Utlysing- søknad om plass i barnehage / skulefritidsordning 2016/2017

Vik kommune lyser med dette ut plassar i barnehagane og skulefritidsordninga for 2016/2017.  

Søknad til barnehage:

Vik kommune tilbyr 50% og 100% plass. Opptaksnemnda tek ikkje omsyn til andre opplysningar enn dei som skriftleg går fram av søknaden.

Barn som har plass i dag, treng kun å søkje dersom dei ynskjer endringar 

Elektronisk søknadskjema (Logg inn gjennom MinId)

Søknadsfrist:  01.03.2016
 

Søknad til SFO:

Alle barn som ynskjer plass i SFO må søkje.  Plass vert tildelt for eitt år om gongen.

Elektronisk søknadskjema (Logg inn gjennom MinId)

Søknadsfrist:  01.03.2016

Dei som treng råd og hjelp med søknaden, får dette ved å vende seg til Tenestetorget på kommunehuset i Vik.

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon