Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
vaksine

Vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse

Vik kommunestyre har vedteke at kommunen skal dekke kostnader for vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse for alle 18 åringar i kommunen. Elevar på vidaregåande skule får informasjon og tilbod om denne vaksinen av skulehelsetenesta på skulen sin i januar, eller februar 2.skuleåret.

Elevar frå Vik som tek vaksina vil få dekka utgifter til vaksinen ved å få utstedt vaksinasjonskort, signert og stempla kvittering frå vaksinatøren.

Denne dokumentasjonen må dei så levera/senda tenestetorget i Vik kommune saman med kontonummeret som pengane skal overførast til.

Meir informasjon om vaksina finn de på www.fhi.no eller Vik kommune si heimeside.

 

Vik 16.12.19

Helge Johan Bjordal / Inger Lise Fjærestad

Kommuneoverlege /  Leiande helssjukepleiar

Tips ein ven  Skriv ut