Du er her: Heim Val
valglogo_gull_nynorsk

Godkjente lister til kommunestyrevalet 2019

Valstyret i Vik godkjente på møte 16.5.19 fire lister til kommunestyrevalet 2019. Du kan lasta ned listene nedanfor.
valglogo_gull_nynorsk

Kommunestyre- og Fylkestingsval 2019 - kunngjering av lokale fristar

Valstyret i Vik vedtok i møte 21.3.19 lokale fristar i samband med kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019. Fristane kan du finne nedanfor.
valglogo_gull_nynorsk

Kommunestyre- og Fylkestingsval 2019 - frist for levering av listeforslag

Vik kommune minner alle politiske parti på at fristen for levering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er 1. april 2019 kl 12.00. Listene må vera kome fram til kommunen innan fristen, og dette ansvaret ligg hjå dei po...
Valbanner 2013

Stortings- og sametingsvalet 2017

Valdagen for stortings- og sametingsvalet er måndag 11. september 2017. 
Vallogo

Stortings- og Sametingsvalet 2017 – manntalet

Du må stå i manntalet dersom du skal kunna røysta ved Stortings- og Sametingsvalet 2017. Manntalet for Vik kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i tida frå og med 10. juli og fram til og med valdagen, 11. september 2017. 
Vallogo

Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 - førehandsrøysting

Tidleg førehandsrøysting tek til måndag 3. juli, medan ordinær førehandsrøysting tek til 10. august.