Du er her: Heim Val
Vallogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 - resultat

Oppteljinga i Vik kommune er avslutta tysdag etter teljing av siste stemmekategori frå kl 17.00. Les meir om valresultata her.
Vallogo

Komunnestyre- og Fylkestingsvalet 2019 – manntalet

Du må stå i manntalet dersom du skal kunna røysta ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalet 2019. Manntalet for Vik kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i tida frå og med 19. juli og fram til og med valdagen, 9. september 2019. 
Vallogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 - førehandsrøysting

Tidleg førehandsrøysting tek til måndag 1. juli, medan ordinær førehandsrøysting tek til 12. august.
valglogo_gull_nynorsk

Godkjente lister til kommunestyrevalet 2019

Valstyret i Vik godkjente på møte 16.5.19 fire lister til kommunestyrevalet 2019. Du kan lasta ned listene nedanfor.
valglogo_gull_nynorsk

Kommunestyre- og Fylkestingsval 2019 - kunngjering av lokale fristar

Valstyret i Vik vedtok i møte 21.3.19 lokale fristar i samband med kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019. Fristane kan du finne nedanfor.
valglogo_gull_nynorsk

Kommunestyre- og Fylkestingsval 2019 - frist for levering av listeforslag

Vik kommune minner alle politiske parti på at fristen for levering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er 1. april 2019 kl 12.00. Listene må vera kome fram til kommunen innan fristen, og dette ansvaret ligg hjå dei po...