Valsvik skule

Valsvik skule ligg i Arnafjord, ein fjordarm på Sørsida av Sognefjorden. Til skulen soknar tre små bygder. Skulen vart bygd som firdelt skule i 1962, og samla då fleire mindre skular.


Skulen er udelt med elevar frå 1.-7.klasse. I same bygg er det barnehage og skulefritidsordning (SFO). Det er eigen rektor ved skulen


Skulefritidsordning (SFO)
Opningstidene til SFO i Valsvik er identisk med opningstida for skulen og kan tilpassast foreldra/barna sine behov. SFO er stengt når skulen er stengt.
 

Valsvik skule har eiga nettside på valsvik.skule.no

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon