Vassavgift

Vassforsyning - utgangspunkt prinsipp:

  • Avgift betalast etter målt forbruk for næringsverksemder
  • Avgift betalast etter stipulert forbruk bustadhus og fritidshus dersom det ikkje er/vert montert vassmålar
  • Årsavgifta = fastledd + forbruk

Tilknytingsavgift for vatn er kr 5 000,-.
 

Målt forbruk for bustadhus og fritidshus
Type Avgift 2020 Avgift 2021
Fastleddavgift 1 981,- 2 073,-
Forbruk pr m3 27,94 29,84

Stipulert forbruk for bustadhus og fritidshus

Type Avgift 2020 Avgift 2021
Fastleddavg. Inntaksledning mindre enn/er lik 32 mm 1 981,- 2 073,-
Forbruk < 80 m2 vert sett til 100m3/år 2 794,- 2 984,-
Forbruk frå 81 til 250 m2 vert sett til 150m3/år 4 191,- 4 476,-
Forbruk >250 m2 vert sett til 225 m3/år 6 287,- 6 714,-

 

Næringsverksemder

Næringsverksemder vert belasta ein fastdel etter dimensjon på leidning i tillegg til forbruk per m3

Vassavgift for næringsverksemder
Type Avgift i kr, 2020 Avgift i kr, 2021
Fastleddavgift er fastsett til: 1 981,- 2 073,-
Leidning inntil 32mm 1 981,-   2 073,-
Leidning inntil 40mm 3 962,- 4 146,-
Leidning inntil 63mm 7 924,- 8 292,-
Leidning inntil 75mm 11 886,- 12 438,-
Leidning større enn 75 mm 19 810,- 20 430,-
Forbruk pr. m3 27,94 29,84


 Lokal forskrift for VA gebyr vedteke i Vik kommunestyre 19.12.13
 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar