Kart

Vasslekkasje ved Prestgarden

Vasslekkasjen ved Prestgarden er mellombels utbetra, og alle råka husstandar har fått att vatnet.

Vasslekkasjen oppstod onsdag ettermiddag, og feilrettinga byrja straks. Feilen er no mellombels retta, og utbetring er mest trulig ikkje naudsynt før etter ferien. Eventuell stenging av vatnet vil bli varsla.

Tips ein ven  Skriv ut