Du er her: Heim Bustad og eigedom Veg

Veg

Vik kommune har ei driftsavdeling som utfører tenester knytt til forvaltning, drift og vedlikehald av dei kommunale vegane.

Kommunen har som mål å sjå til at det kommunale vegnettet har tilfredsstillande framkomst, både sommar og vinter.

Det vert lagd vekt på tryggleik for vegfarande, god samfunnsmessig ressursutnytting og innanfor dei økonomiske råmene forvalte vegnettet.

I Vik kommune er det ca 75 km kommunale vegar, inklusiv gang- og sykkelvegar som kommunen har ansvar for.

Snøbrøyting
Kommunen utfører brøyting i Vik sentrum, Seim og Stadheim. Resten vert utført av eksterne entreprenørar.

 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar