Velferdsenteret

 

Leigesatsar for Vik Velferdsenter

Leigetakar Leigesatsar /  kr 2018 Leigesatsar / kr 2019
Lag/organisasjonar til møter/kurs m.m 570,- 590,-
Private som får inntekter ved bruk 670,- 690,-
Private selskap ( td. konfirmasjon/dåp) 1 300,- 1 320,-

 
Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

Leigetakarane vaskar sjølv.