Velferdsenteret

 

Leigesatsar for Vik Velferdsenter

Leigetakar Leigesatsar /  kr 2019 Leigesatsar / kr 2020
Lag/organisasjonar til møter/kurs m.m 590,- 600,-
Private som får inntekter ved bruk 690,- 700,-
Private selskap ( td. konfirmasjon/dåp) 1 320,- 1 340,-

 
Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

Leigetakarane vaskar sjølv.