Velferdsenteret

 

Leigesatsar for Vik Velferdsenter

Leigetakar Leigesatsar /  kr 2020 Leigesatsar / kr 2021
Lag/organisasjonar til møter/kurs m.m 600,- 600,-
Private som får inntekter ved bruk 700,- 700,-
Private selskap ( td. konfirmasjon/dåp) 1 340,- 1 350,-

Leigetakarane vaskar sjølv.