Barnehage

Vik barnehage treng folk!

Det er mangel på ringevikarar i Vik barnehage. Me treng vaksne, gjerne med litt erfaring frå arbeid med born og unge, som kan stilla opp på forholdsvis kort varsel.

Dersom dette kan vera aktuelt for deg så ta kontakt direkte med Vik barnehage ved styrar Aud Bell Hove på telefon 414 18 023 eller på e-post aud.helga.Bell.Hove@vik.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut