Barnevern

Vik barnevern - kontaktinformasjon

For å hindre koronasmitte er barnevernskontoret i Vik stengt, men me kan kontaktast på telefon eller per brev.

Dersom du er bekymra for korleis eit barn eller ein ungdom har det heime, kan du ta kontakt med oss på telefon for å melde ifrå om dette. Du kan også drøfte saka anonymt med oss og få råd om kva du skal gjere. Du kan få kontakt med oss på desse telefonnummera: 

97 09 57 06 - Lene Borlaug (konstituert barnevernleiar)
90 28 44 81 - Dagny Berglie Vangsnes (barnevernkonsulent)
48 25 95 82 - Polly Evans (barnevernkonsulent)

Brev
Vi tek framleis imot post, du kan difor også sende brev til oss:

Vik kommune v/barneverntenesta
Postboks 134
6891 VIK I SOGN

Alarmtelefonen for barn og unge –  open heile døgnet
Dersom du er barn eller ungdom og treng nokon å snakke med, kan du også ta kontakt med alarmtelefonen. Alarmtelefonen er no opne kvar dag heile døgnet. Der kan du få snakke med profesjonelle om ting du bekymrar deg for. Du kan lese meir om dette på nettsida til alarmtelefonen: 
https://www.116111.no/. 

Alarmtelefonen for barn og unge når du på telefon: 116 111 
Per Sms på: 41 71  61 11 
E-post: alarm@116111.no

Tips ein ven  Skriv ut