Vik folkebibliotek

I kommunen er folkebiblioteket samlokalisert med skulebiblioteka - ute  på dei einskilde skulane. Hovudbiblioteket ligg på Flatbygdi skule.Opningstider finn du her.

Biblioteka har teke i bruk system for elektronisk søk etter- og tinging av bøker. 

Gå til søketensta

Kontaktinformasjon
Leiar for tenesta: Mona Svendsen
tlf 913 52 746 / 924 52 063
E-post: bibliotek@vik.kommune.no

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut

Avdelingsinformasjon