snilar

Vik kommune - kommunale prisar 2016

Vik kommune skal i kommunestyremøte 20.12.16 dela ut fylgjande prisar:

Kulturprisen

Næringsprisen

Byggjeskikkprisen
 

Me oppmodar difor publikum å koma med framlegg til kandidatar innan 25.11.16

Reglar for tildeling av prisane (pdf)

Framlegg sendast til:

Vik kommune
Postboks 134

6891 Vik
 

eller til Vik kommune sitt postmottak

Du kan og sende inn din merknad ved å nytte skjema nedanfor. Merknaden går då direkte til kommunen sitt postmottak

Tips ein ven  Skriv ut