snilar

Vik kommune - kommunale prisar 2017

Vik kommune skal i kommunestyremøte 19.12.17 dela ut fylgjande prisar:

Næringsprisen

Byggjeskikkprisen
 

Me oppmodar difor publikum å koma med framlegg til kandidatar innan 4.12.17

Reglar for tildeling av prisane (pdf)

Framlegg sendast til:

Vik kommune
Postboks 134

6891 Vik
 

eller til Vik kommune sitt postmottak

Du kan og sende inn innspel ved å nytte skjemaet nedanfor. Innspelet ditt går då direkte til kommunen sitt postmottak

Tips ein ven  Skriv ut