Hus

Vik kommune ønskjer å leiga bustad

Vik Kommune ønskjer å leige bustader til busetjing av flyktningar i Vik sentrum (eller innan 2 km radius til Vik sentrum).  Både leilegheiter og hus er av interesse.

Huseigarar som tidlegare har vore i kontakt med Vik Kommune vert oppmoda til å ta kontakt på  nytt.

Interesserte kan registrere bustaden sin ved å bruke skjemaet nedanfor.

For meir informasjon ring 57 69 82 00, eller send ein e-post til postmottak@vik.kommune.no

Tal soverom*
Tips ein ven  Skriv ut