Vik Sau og Geit

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Vik Sau og Geit
v/ Jon O Nummedal
6893 Vik i Sogn
Jon O Nummedal
Org.nr. : 987244941
Telefon: 48105377
Aktivitetar
Kontaktpersonar