Norsk Gamalostlag

Norsk Gamalostlag skal verka for å fremja kunnskap, bruk og medvit om Gamalosten. Laget skal freista å heva osten sin posisjon i samfunnet og arbeida for å ta vare på kulturen og historia kring osten.
Adresse Kontakt Kategori
Norsk Gamalostlag
Sentrumsgata 50
6893 Vik
Odd Rune Turvoll
Org.nr. : 912212505
Telefon: 99231313
Aktivitetar
Kontaktpersonar