Status koronaviruset

Her kan du lesa siste nytt om koronasituasjonen i Vik kommune:

Smitte Testing Tiltak Vaksine Anna Other languages

Du er ein del av beredskapen i Vik kommune

Les viktig informasjon om krisekommunikasjon, og kva du kan gjera for å tryggja deg sjølv og dine næraste. 

Alle innbyggjarane i Noreg er ein del av Noreg sin samla beredskap, og alle som bur i Vik kommune er ein del av kommunen sin beredskap.

Kva kan du gjera sjølv

Les informasjonsbrosjyren frå DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) som kom til alle sin postkasse hausten 2018, og følg tipsa i denne. Brosjyren inneheld nyttige tips om kva du bør ha på lager heime for å vera budd på ei stor hending eller ein krise. Du kan og lasta ned brosjyren her:

 

Korleis tilkalla hjelp ved bortfall av elektronisk kommunikasjon

  • Dersom du ikkje får kontakt med legekontoret i kommunen, møt fram på Vik legekontor. Legekontoret vil vera bemanna med medisinsk personell under ekstreme hendingar.
  • Rådhuset vil og vera bemanna i slike situasjonar, med informasjonssenter og kriseleiing.
  • Kommunen vil publisera informasjon i form av oppslag på butikkar, skular og samfunnshus i alle grendalag så langt som praktiske mogeleg.
  • I kvart grendelag er det plassert ut satellitt-telefonar og/eller nødnettradioar, og du kan oppsøkje operatørane av desse for å prøve kommuniakasjon via satellitt-telefon eller nødnett. For oversyn over operatørar, sjå tabell nedanfor.
  • Lytt på DAB-radio, NRK P1. Her vil generell informasjon bli gitt. Ha DAB-radio med batteri tilgjengeleg, eller bruk DAB-radioen i bilen din.

Operatørar for nødkommunikasjon i grendelaga

Operatørar for nødkommunikasjon i grendelaga
Grendalag Operatør Adresse
Fresvik Geir Ove Bøthun Holmavegen 32
Feios Julie Kristin Ness Åfetvegen 3
Vangsnes Geir Svendsen Bygdavegen 145
Vik Øistein Søvik Fjordavegen 1 / Vangsnesvegen 2A
Arnafjord/Framfjorden Veronika Seim Bech Dalavegen 30
Arnafjord/Nese Ann Cecilie Rinde Fjordavegen 2526

Nød og vakttelefonar

Nød- og vakttelefonar
Informasjon Kontaktopplysningar
Øyeblikkeleg medisinsk hjelp 113
Politi 112
Barnevernvakta (utanom opningstid) 40 02 29 88
Brann 110
Krisesenteret i Sogn og Fjordane (døgnvakt) 57 74 36 00
Legevakt 116117
Vik legekontor, kontortid 57 69 87 00
Vik kommune, døgnopen teknisk vakt (melding om feil på kommunal infrastruktur; vatn, avløp og vegar) 41 59 44 43
Påkøyrd eller skada vilt Perioden 1. september - 1. mai, Vik sporhundlag: 97 59 72 15. Resten av året: 90 91 07 09 eller 41 59 44 43

 

Til toppen