750-års jubileet for Landslova

750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov skal markerast som eit nasjonalt jubileum i 2024.

 

 

Tidspunkt
Laurdag 08.06.2024 00:00 - måndag 10.06.2024 00:00
Stad
Hove kyrkje

750-års jubileet for Landslova blir markert i 2024 

Tilskot til prosjekt og tiltak for markering av 750 år for Magnus Lagabøtes landslov - Vestland fylkeskommune

Arrangement 8.-10. juni 750-års jubileet for Landslova
8. juni jubileums markering Hove Kyrkje
9. juni jubileums markering Dale Kyrkje
10. juni jubileums markering Leikanger Kyrkje 
 

Kyrkjekonsertar i steinkyrkjer i Leikanger, Hove, Dale.

Samle born med interesse for middelalder, eller/og vekke interesse om denne tidsepoken. Kulturskulen ønskjer å illustrere Magnus Lagabøte sitt liv med musikk, kunst, og den daglege levemåten ein truleg levde på i den tida. Det blir sett søkjelys på historia lova var ein del av. Steinkyrkjene vart alle bygd rundt tida lova og lovgjevingsarbeidet vart gjort, og dannar soleis ein flott historisk råme for arrangementa.

Inngangen til konsertane er gratis.

Plakat og mer detaljert informasjon kjem etterkvart. 
 

 

Arrangør

Vik kulturskule

Kontakt

Dora David